Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty

KOMUNIKAT dot. organizacji Mistrzostw Okręgu tarnobrzeskiego w wędkarstwie spławikowym w 2019 roku.

Komunikaty | 2019-05-07 | Publikujący: Okręg PZW w Tarnobrzegu

KOMUNIKAT

 

 

dot. organizacji mistrzostw okręgu tarnobrzeskiego w wędkarstwie spławikowym w 2019 roku.

 

          Informujemy, że indywidualne, Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Tarnobrzeskiego w kategorii: weteranów + 55 i + 65, seniorów, młodzieży U-25, kobiet, juniorów U-20 oraz kadetów U-15 rozegrane zostaną w dniach 25 - 26 maja 2019 roku na Zalewie  w Szymanowicach.

    

 Zbiórka zawodników w dniach 25 i 26 maja do godziny 7.30 – na placu obok wiaty przy Zalewie  w Szymanowicach.

 

W mistrzostwach Okręgu prawo startu we wszystkich kategoriach wiekowych uczestniczyć mogą aktualni mistrzowie kół,  zawodnicy kół i klubów - członkowie Okręgu PZW Tarnobrzeg . Bez konieczności udziału w eliminacjach startować może aktualny Mistrz Okręgu oraz członkowie kadry PZW.

 

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami ujętymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego część II.2. ( Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym ).

 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest dokonanie do Biura Zarządu Okręgu zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja br. oraz wniesienie w w/w terminie, do kasy Biura ZO, składki członkowskiej stanowiącej udział  w kosztach organizacji mistrzostw    w wysokości 100 zł od zawodnika – dotyczy kategorii: weteranów + 55 i + 65, Seniorów, Młodzieży U-25 i Kobiet oraz 30 zł od trenera, osoby towarzyszącej – dotyczy wszystkich kategorii. / za dwie tury Zawodnicy do 18 roku życia zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego dołączona do zgłoszenia. Obecność opiekuna w czasie trwania zawodów jest obowiązkowa. Zawodnicy, którzy nie wypełnią w/w wymogu nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

 

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu z obowiązku wnoszenia składki członkowskiej stanowiącej udział w kosztach organizacji mistrzostw zwalnia się startujących w Mistrzostwach Okręgu zawodników w kategorii juniorów U-20 oraz kadetów U-15.

 

Koszty startu za swoich zawodników pokrywają macierzyste Koła i Kluby oraz startujący zawodnicy.

Koszty startu ubiegłorocznych Mistrzów Okręgu w poszczególnych kategoriach  pokrywa Okręg.

 

Ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiedniej liczby sędziów do obsługi zawodów oraz wykonania innych czynności organizacyjnych (np. napoje, posiłek itd.) prosim  o dotrzymanie terminu zgłaszania startu.

 

Zawodnicy startujący w zawodach zobowiązani są posiadać dokumenty wędkarskie tzn. /zezwolenie uprawnionego do rybactwa, karta wędkarska, legitymacja członkowska PZW/.

 

Zawodnicy zgłoszeni do startu w Mistrzostwach Okręgu, a nie przestrzegający powyższych ustaleń zostaną wykluczeni ze startu w Mistrzostwach Okręgu bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

 

Uwaga:

 

Okręg nie ponosi odpowiedzialności za straty i zdarzenia losowe wynikłe w trakcie trwania zawodów.

 

Zawodnicy startujący w zawodach ubezpieczają się na czas trwania zawodów we własnym zakresie.

 

Równocześnie informuje się zawodników, że startują tylko w jednej kategorii wiekowej oraz,  że warunkiem startu i finansowania przez Okręg, startu w Mistrzostwach Polski, jest start w tej samej kategorii wiekowej na Mistrzostwach Okręgu.

Zawodnicy chcący startować w Mistrzostwach Polski Weteranów muszą startować  w Mistrzostwach Okręgu w kategorii Weteranów.

 

Sędzią Głównym zawodów będzie Kol. Sławomir Figacz.

 

                                                                                                    Organizator

 

                                                                      Okręgowy Kapitanat Sportowy

 

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki